Assemblea de Solidaritat amb els Pobles de Mèxic - EZLN [2]